کتاب کار و خودآزمون هدفدار فارسي سال سوم

مشخصات ویژگی ها
نویسنده عليرضا چنگيزي-فتح الله فروغي
قطع کتاب 2
تعداد صفحات
گروه سنی کودک و نوجوان
شابک
تصویرگر
کپی رایت ندارد
موجود
قیمت :  5,000تومان
        خرید

اين کتاب‌ شامل سؤال‌هايي است که از نظر علمي و روايي اعتبار از درجه بالايي برخوردار است و به نسبت حجم و محتواي مباحث مختلف کتاب درسي براساس جدول هدف و محتوا و با توجه به هدف‌هاي علمي ارزشيابي، تهيه و تدوين شده است.در طراحي سؤال‌ها به اين نکات توجه شده است:
- انطباق سؤال‌ها با هدف‌هاي مهم يادگيري
- تناسب ميان سوال‌ها با حجم و اهميت مطالب هر گفتار
- توجه به سطح يادگيري
- توجه به سطح دشواري سؤال‌ها

;