آموزش نقاشي براي کودکان همراه با آموزش مفاهيم پايه


مشخصات ویژگی ها
نویسنده فرناز فروغی
مترجم
نوع جلد کتاب
قطع کتاب خشتی
تعداد صفحات
گروه سنی کودک و نوجوان
شابک
تصویرگر
کپی رایت ندارد
موجود
قیمت :  15,000تومان
        خرید

موضوع آموزش هنر به طور کلی و آموزش هنر نقّاشی به صورت ویژه از جمله موضوعاتی است که باید از
کودکی با زندگی همراه باشد. نقّاشی هنری است که میتواند شناخت و درک متفاوتی از جهان هستی را همراه
با لذّت و سرگرمی برای کودکان فراهم آورد.
کتاب «آموزش نقّاشی برای کودکان » به روشی ساده و قدمبهقدم ذوق نقاشی را در ذهن فرزند شما تقویت
میکند. علاوه بر این به گونهای غیر مستقیم مفاهیمی را به کودک شما میآموزد که در دوران تحصیلی به آن
نیاز دارد.


;