کتاب کار و خودآزمون هدفدار رياضي سال پنجم

مشخصات ویژگی ها
نویسنده محمد تفرشي
قطع کتاب 2
تعداد صفحات
گروه سنی کودک و نوجوان
شابک
تصویرگر
کپی رایت ندارد
تمام شد
قیمت :  تومان
        خرید

صاحب‌نظران تعليم و تربيت عقيده دارند كه از ارزشيابي بايد به عنوان وسيله‌اي براي بهبود بخشيدن به كيفيت ياددهي - يادگيري استفاده كرد. پس دانش‌آموزان بايد در يادگيري دروس خود تحت تأثير نوعي از ارزشيابي قرار گيرند كه آنان را به سوي آموزش‌هاي عمقي و اساسي هدايت كند. اين كتاب در جهت تحقق اين هدف تدوين شده است و به دانش‌آموزان روش درست انديشيدن را در حل مسائل ياد مي‌دهد. سؤالات ستاره‌دار اين كتاب نياز به تعمق بيشتري دارد و مخصوص دانش‌آموزان برتر است.   

;