درباره ما
انتشارات شورا از ابتداي سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود. چاپ و انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان به عنوان فعاليت اصلي اين انتشارات در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اولين كتاب هاي انتشار يافته در حوزه پيش از دبستاني براي كودكان و مربيان اين دوره بود. سپس براي انتشار كتاب در حوزه‌هاي علمي و ادبيات كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شد. نتيجه اين اقدام چاپ و انتشار كتاب هايي بود كه از ناحيه مخاطبان مورد قبول واقع شد و يكي از آنها نيز در يازدهمين دوره انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران به عنوان كتاب سال كودكان و نوجوانان انتخاب و برگزيده شد. همراه با توليد اينگونه آثار، نياز جامعه آموزشي به كتاب هاي مكمل، موجب توليد كتاب هاي آموزشي مناسب و هدفدار شد. بدين منظور پس از بررسي، و برنامه‌ريزي هاي لازم در سال 1374 اولين مجموعه از اين كتاب ها با عنوان كتاب هاي « خودآزمون هدفدار » توليد و منتشر شد.استقبال ويژه‌اي كه از اين كتاب ها به عمل آمد ، مشوق انتشارات شد تا نگاهي روزمدار و اصلاح گرايانه بر اين عناوين داشته باشد و در كنار اين مجموعه به توليد آثاري براي معلمان و اولياء اقدام نمايد. ارتباط دوره تحصيلي راهنمايي با دوره ابتدايي ضرورت توجه به توليد آثاري را براي دوره دبستان ايجاب مي‌كرد. بدين لحاظ برنامه‌ريزي براي توليد كتاب هايي با رويکردي آموزشي با همكاري كارشناسان آموزشي و معلمان مجرب ابتدايي نيز آغاز شد. محتواي مناسب كتاب ها و هماهنگي آن با برنامه‌هاي درسي موجب شد تا بسياري از كتاب هاي اين انتشارات در جشنواره كتاب هاي آموزشي رشد (وزارت آموزش و پرورش) به عنوان كتاب هاي تقديري و برگزيده انتخاب شود.
انتشارات شورا از ابتداي سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود. چاپ و انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان به عنوان فعاليت اصلي اين انتشارات در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اولين كتاب هاي انتشار يافته در حوزه پيش از دبستاني براي كودكان و مربيان اين دوره بود. سپس براي انتشار كتاب در حوزه‌هاي علمي و ادبيات كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شد.

عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی