خودآزمون هدفدار علوم سال هفتم


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
زهرا حرير فروش - مهرناز صادقي
تعداد صفحات :
  • محتوای محصولی که می خریم

براساس نظر متخصصان تعليم و تربيت، تنها يک آموزش اثر بخش است که مي‌تواند پاسخ‌گوي سؤالات قبل باشد و به آنچه توصيه شده است، جامة عمل بپوشاند. يکي از ابزارهاي لازم براي تحقق يک آموزش اثر بخش، وجود کتاب‌هاي ارزشيابي به مفهوم واقعي آن است. انتشارات شورا به‌عنوان اولين توليد‌کنندة «مجموعه‌کتاب‌هاي خود‌آزمون هدفدار» اين افتخار را دارد که براساس تغييرات دوره‌هاي تحصيلي، کتاب‌هاي ارزشيابي مفيدي را به جامعه آموزشي تقديم دارد.
دراين کتاب مؤلفان سعي کرده‌اند با داشتن نگاهي جديد به آموزش علوم، نکته‌هاي زير را مد‌نظر قرار دهند.
 در بخش سيماي فصل به مفاهيم مهم هر درس توجه شده است تا بتواند پيام لازم را با کم‌ترين ابهام به دانش‌آموزان برساند و مهم‌تر اين که انگيزه لازم براي مطالعه را ايجاد نمايد.
 در بخش سؤالات گزينه‌اي وکوتاه پاسخ سعي شده است، سؤالات از ساده به مشکل طراحي گردد تا هنگام پاسخ‌گويي، دانش‌آموزان با مشکل روبه‌رو نشوند و ضمن تثبيت يادگيري مشوقي براي آموختن آنان باشد.
  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.