خودآزمون هدفدار فارسي سال هفتمنمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
تعداد صفحات :
  • محتوای محصولی که می خریم

مجموعه کتاب هاي سال اول متوسطه ( پايه هفتم ) مطابق با محتواي کتاب هاي درسي جديد توسط کارشناسان، با تجربه آموزش و پرورش تهيه شده و به عنوان کتاب هاي ارزشيابي مي تواند در سهولت کار دبيران محترم، مؤثر باشد.

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.