دفتر انشاي من سال سوم راهنمايي

سال هاي بسيار خود نوشتيم بي آن که به ما بگويند چگونه بنويسيم، گويي نياز به طراحي و چگونگي نوشتن وجود نداشت.

سال ها نيز گفتيم بنويسيد و نوشتند آن هم بي توجه به نياز چگونه نوشتن !

اين مجموعه در هشت قسمت ( براي هشت ماه تحصيلي ) تهيه شده و در هرما به تناسب برنامه و

مفاهيم کتاب درسي و فرصتي که در اختيار دانش آموزان است، با تمرين هاي نگارشي هفتگي متنوعي همراه شده است. از ديگر ويژگي هاي اين مجموعه:

کاربردي و مرحله به مرحله بودن تمرين ها و جذاب بودن فعاليت ها

وجود مطالب خواندني مورد علاقه ي دانش آموزان و متناسب با محتواي تمرين ها

همراه داشتن برگه هاي خود ارزيابي براي دانش آموزان


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
جعفر خرازي- فاطمه حيدر نياز - فتح الله فروغي
تعداد صفحات :
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.