کتاب مربي جلد 1

اين مجموعه توسط کارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف کتب درسي براي استفاده مربيان مراکز پيش دبستاني کشور مناسب تشخيص داده شده است.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
شيرين برزين-نبي الله صادقيان
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.