رفتار با کودک

محبت به كودك بايد به گونه‌اي باشد كه به زندگي كودك معنا ببخشد، كودك در سايه‌ي آن احساس موجوديت كند و در عمق وجودش احساس ارزش نمايد.كودكان در همه‌ي احوال در پي ارزيابي محبّت والدين هستند.حتي مراقبند كه دريابند شما چه تعبيري در مورد او داريد. چه گوشه و كنايه‌اي به او مي‌زنيد. اين كتاب شما را با چگونگي تربيت كودكان آشنا سازد.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
عليرضا عارف نيا
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.