راهکارهاي آموزش جغرافيا

اين كتاب با هدف معرفي شيوه‌هاي نوين آموزش، ارزش و چگونگي بازديدهاي علمي، نحوه‌ي ارزشيابي و بالاخره طراحي تدريس در آموزش درس جغرافيا تدوين شده است. اين كتاب مي‌تواند براي بهره‌گيري ديگر دبيران نيز مورد استفاده قرار گيرد.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
مهدي چوبينه-منصور ملک عباس
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.