پرسش هاي هدفدار بهتر بياموزيم دوره ابتدايي-علوم و رياضي

هدف از انتشار اين كتاب آشنايي معلمان و دانش‌آموزان دوره ي ابتدايي با الگوي سؤال‌هاي سازنده است. براي اين الگو مجموعه سؤال‌هاي قابل انتشار«تيمز» انتخاب شده و شامل تعداد زيادي سؤال از كتاب‌هاي علوم و رياضي دوره ابتدايي (به ويژه سال‌هاي سوم، چهارم و پنجم) است.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
علاء نوري-خسرو داودي
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.