داستان انرژي هسته اي

در آينده اي نه چندان دور تمامي ذخاير سوخت سنگواره اي (نفت و گاز) مصرف و نهايتاً تمام مي شود. بنابر اين جهان تشنه ي انرژي بيش از پيش خواهد شد.اين كتاب به بحث درباره ي آخرين منابع انرژي كره ي زمين، كشف و توسعه ي آن مي پردازد.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
اي.اچ.چايلدز
تعداد صفحات :
محمد تقي معاونيان
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.