پرداخت :
60,000 تومان
%0

امتیاز کالا : 600
مبلغ هدیه : 3,000 تومان

تعداد فروش : 103
تعداد بازدید : 3311
وضعیت فروش : فعال

محصولات مشابه

شرحي بر قانون مديريت خدمات کشوري

نقش نظام اداري به عنوان کارگزار اصلي قوه مجريه همواره نقشي بي بديل بوده است.بي شک کم و کيف ايفاي اين نقش متأضر از منشورهايي است که در قالب قوانين و مقررات و با هدف فراهم آوردن نظام اداري منسجم و روزآمد تدوين و تصويب مي شود.قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان منشور قوانين نوين در تنظيم مناسبات اداري و استخدامي کشور،سومين قانون فراگيري است که به تصويب قوه مقننه رسيده است.   

کتاب حاضر که با درک ضرورت آشنايي بيشتر کاربران و ذي نفعان نسبت به قانون مديريت خدمات کشوري به رشته تحرير درآمده است اهتمامي است که مفاد قانون مذکور را در پرتو ساير قوانين مرتبط شرح و بسط داده است.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
سيد صدرالدين صدري نوش آبادي
تعداد صفحات :
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.