کتاب کار و خودآزمون هدفدار فارسي سال دوم راهنمايي

اين کتاب‌ شامل سؤال‌هايي است که از نظر علمي و روايي اعتبار از درجه بالايي برخوردار است و به نسبت حجم و محتواي مباحث مختلف کتاب درسي براساس جدول هدف و محتوا و با توجه به هدف‌هاي علمي ارزشيابي، تهيه و تدوين شده است.در طراحي سؤال‌ها به اين نکات توجه شده است:
- انطباق سؤال‌ها با هدف‌هاي مهم يادگيري
- تناسب ميان سوال‌ها با حجم و اهميت مطالب هر گفتار
- توجه به سطح يادگيري
- توجه به سطح دشواري سؤال‌ها


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
عليرضا چنگيزي-فتح الله فروغي
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.