سرگرمي هاي کودکانه (کتاب وايت بردي)

دوران کودکی سرشار از
کنجکاوی و جست وجو است. کودک در این
دوره نسبت به شناخت خود و جهان اطرافش توجه
فراوان دارد و در پی کسب یافته هایی تازه است.
نقش والدین برای پاسخ گویی به این نیاز اساسی کودک، بسیار اهمیت
دارد. والدین لازم است با شناخت بیشتر از دنیای کودکی، سعی نمایند
ابزارهای لازم برای این پویایی را در اختیار فرزندانشان قرار دهند.
کتاب «سرگرمی های کودکانه » مجموعه ای از فعالیت های آموزشی جذاب را در
قالب نقاشی، رسم کردن، نشان دادن، بیان کردن، شمارش و ... برای کودکان
شما فراهم آورده است.
مهم این است که شما والدین گرامی هنگام انجام این فعالیت ها  که اهداف
آموزشی پنهان دارد  با کودکانتان همراه شوید و او را به انجام فعالیت های
مشابه دیگری تشویق کنید.
همچنین سعی کنید فرصت گفت و گو را با او فراهم آورید.

نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :

فتح الله فروغی

تعداد صفحات :
28
  • محتوای محصولی که می خریم


  • اطلاعات تماس

دیدگاهی ارسال نمائید.