المپياد رياضي سال سوم

مؤلفان اين كتاب سعي بر آن داشته‌اند كه در عين دقت نظر كافي بر مفاهيم كتاب درسي رياضي سال سوم راهنمايي با نگاهي جامع به طراحي سؤالات المپيادي و نيز آزمون‌هاي پيشرفته موجود، زمينه‌ي مناسبي را براي مطالعه و تفكر دانش‌آموزان داوطلب ورود به دبيرستان‌هاي ممتاز فراهم آورند.اين كتاب در 3 بخش تشكيل شده است:
بخش اول: يادآوري مفاهيم كليدي و موردنياز پايه‌هاي اول و دوم راهنمايي
بخش دوم: آموزش نكات المپيادي پايه سوم راهنمايي باتوجه به سطح دشواري سؤالات
بخش سوم: راهنماي پاسخ به سؤالات
مؤلفان اين كتاب كه از طراحان سؤالات المپيادي هستند، استفاده از اين كتاب را توصيه مي‌كنند.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
مجيد رضا نعمتي
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.