کتاب کار و خودآزمون هدفدار رياضي سال پنجم

صاحب‌نظران تعليم و تربيت عقيده دارند كه از ارزشيابي بايد به عنوان وسيله‌اي براي بهبود بخشيدن به كيفيت ياددهي - يادگيري استفاده كرد. پس دانش‌آموزان بايد در يادگيري دروس خود تحت تأثير نوعي از ارزشيابي قرار گيرند كه آنان را به سوي آموزش‌هاي عمقي و اساسي هدايت كند. اين كتاب در جهت تحقق اين هدف تدوين شده است و به دانش‌آموزان روش درست انديشيدن را در حل مسائل ياد مي‌دهد. سؤالات ستاره‌دار اين كتاب نياز به تعمق بيشتري دارد و مخصوص دانش‌آموزان برتر است.   


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
محمد تفرشي
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.