راهنماي عملي پژوهش روايي همراه با فعاليت کارگاهي

پژوهش روایی یکی از سه گانه های توسعه حرفه ای در برنامه های جدید تربیت معلم ایران است. شاید به جرأت بتوان گفت که توجه به پژوهش های عملی یکی از مهمترین نقاط قوت این برنامه است.

این نقطه قوت نیازمند وجود رسانه های آموزشی است که راهنمای دانشجویان و معلمان در پژوهش های عملی باشد. در راستای این نیاز کتاب حاضر، تولید و به جامعه علمی عرضه می شود.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
دکتر محمد نوریان
تعداد صفحات :
96
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

دیدگاهی ارسال نمائید.