صفر ماجراجو

صفر در سزمین عددها تنهاست.برای این که ظاهراً هیچ ارزشی ندارد و نمی تواند با سایر عددها همبازی شود. او برای رسیدن به جایگاه واقعی اش راهی یک سفر پر ماجرا می شود و سرانجام نه تنها جایگاهش را در میان سایر عددها می یابد بلکه همه را شگفت زده می کند.

کودکان با خواندن این کتاب علاوه بر آشنا شدن با جایگاه عدد صفر به طور غیر مستقیم در میابند که در هر کاری تلاش و پشت کار می تواند سبب موفقیت شود.


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
آنجلین لوپرستی / مترجم: مجید عمیق
تعداد صفحات :
36
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

دیدگاهی ارسال نمائید.