پرداخت :
16,000 تومان
%0

امتیاز کالا : 160
مبلغ هدیه : 800 تومان

تعداد فروش : 1500
تعداد بازدید : 4845
وضعیت فروش : فعال

محصولات مشابه

راهنماي والدين رياضي اول دبستان

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است.
شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد

نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
پريچهر يزداني - مهدخت صفاري
تعداد صفحات :
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.