اين دگمه مال کيه؟

کتاب «این دگمه مال کیه » یک داستان کوتاه تصویری
است. متن داستان چندان زیاد نیست و خواندن آن
برای کودکان این فرصت را برای آنان فراهم می آورد
که موضوع را خوب به خاطر بسپارند و با آن ارتباط
برقرار کنند.
تصاویر کتاب هم خیلی جالب و پرجاذبه است و در
ذهن کودکان نقش میبندد و بر خیال آن ها اثر می گذارد
تا درباره ی نتیجه داستان به تفکر بپردازند.

نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
پائول کِندی مترجم: زهره مریدی
تعداد صفحات :
28
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

دیدگاهی ارسال نمائید.