رنگ آميزي و اعداد ( مجموعه مهارت هاي يادگيري پايه)

مجموعه کتاب های «مهارت های یادگیری پایه » عناوین مختلفی دارد که انتشارات
شورا آن ها را برای کودکان دوره قبل از دبستان منتشر کرده است. هر چند
مخاطب اصلی این کتاب ها، کودکانی هستند که برای ورود به دبستان آماده
می شوند؛ اما کتاب ها از قابلیت هایی برخوردارند که دانش آموزان سال اول
ابتدایی هم می توانند از آن ها استفاده نمایند.
این مجموعه، عناوین و موضوعات مختلفی دارد و هدف آن آشنا کردن
کودکان با مفاهیمی است که در آینده تحصیلی بسیار به آن نیازمندند.
فعالیت های متنوع ارایه شده در هرکدام از این آثار می توانند مهارت های
لازم برای یادگیری های اساسی و پایه را برای کودکان فراهم آورند. این
آموزش ها که در راستای اهداف آموزش رسمی کشور قرار دارند، کارآمدی
لازم برای ورود کودکان به مدرسه را در بردارند. مفاهیمی که در این مجموعه
مطرح شد ه اند، شامل آموزش اعداد، مخالف ها، اشکال هندسی، تفاوت ها
و تشابه ها و ... می باشد.

نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
فرناز فروغی
تعداد صفحات :
24
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

دیدگاهی ارسال نمائید.