محصولات > ساير مقاطع
                                                                        کتاب کار و راهنماي رياضي ششم دبستان سعي دارد تا در کنار کتاب درسي، دانش‌آموزان را براي رسيدن به اهداف آموزشي ياري کند. اين کتاب شامل بخش‌هاي مختلفي است که هر بخش با هدف خاصي تدوين شده است.  فعاليت: در شروع هر بخش، فعاليت‌هايي در نظر گرفته شده است تا دانش‌‌آموزان مفاهيم را با نگاهي متفاوت بررسي کنند. انجام اين فعاليت‌ها به آن‌ها کمک مي‌کند تا درک بهتري از مفاهيم مورد نظر داشته باشند.  تمرين: انجام تمرين‌ها در رياضي نقش تثبيت و تقويت يادگيري را دارند. بنابراين انجام تمرين‌ها به دانش‌آموزان کمک مي‌کند تا در به کارگيري مفاهيم يادگرفته شده‌، مهارت بيش‌تري پيدا کنند.  مسئله: حل مسئله‌ها به دانش‌آموزان  فرصت مي‌دهد، تا مهارت‌هاي تفکّر را در خودشان پرورش دهند.   بازي و سرگرمي: رياضي مي‌تواند سرگرم کننده هم باشد. پس در اين بخش سعي شده تا فرصتي به دانش‌آموزان داده شود تا در حين بازي و تفريح، مهارت‌هاي خود را در رياضي تقويت کنند و از رياضي لذت ببرند.  ارزشيابي: اگر ندانيم که مشکل داريم، هيچ وقت در پي رفع آن هم نخواهيم بود. در اين بخش دانش‌آموزان با مروري بر آنچه در ذهنشان مي‌گذرد، به توصيف نقاط قوت و ضعفشان مي‌پردازند‌.  در برخي موارد که يادآوري برخي نکات يا مفاهيم‌، ضروري به نظر مي‌رسيده است، فضايي در قالب «توجه کنيد» يا «راهنمايي» در نظر گرفته شده است. برخي از اين راهنمايي‌ها مستقيم و برخي در قالب سؤال‌هاي هدايت کننده هستند.
غیر فعال
                                                       
غیر فعال
                             
غیر فعال
سال هاي بسيار خود نوشتيم بي آن که به ما بگويند چگونه بنويسيم، گويي نياز به طراحي و چگونگي نوشتن وجود نداشت. سال ها نيز گفتيم بنويسيد و نوشتند آن هم بي توجه به نياز چگونه نوشتن ! اين مجموعه در هشت قسمت ( براي هشت ماه تحصيلي ) تهيه شده و در هرما به تناسب برنامه و مفاهيم کتاب درسي و فرصتي که در اختيار دانش آموزان است، با تمرين هاي نگارشي هفتگي متنوعي همراه شده است. از ديگر ويژگي هاي اين مجموعه: کاربردي و مرحله به مرحله بودن تمرين ها و جذاب بودن فعاليت ها وجود مطالب خواندني مورد علاقه ي دانش آموزان و متناسب با محتواي تمرين ها همراه داشتن برگه هاي خود ارزيابي براي دانش آموزان cash advance
غیر فعال
سال هاي بسيار خود نوشتيم بي آن که به ما بگويند چگونه بنويسيم، گويي نياز به طراحي و چگونگي نوشتن وجود نداشت. سال ها نيز گفتيم بنويسيد و نوشتند آن هم بي توجه به نياز چگونه نوشتن ! اين مجموعه در هشت قسمت ( براي هشت ماه تحصيلي ) تهيه شده و در هرما به تناسب برنامه و مفاهيم کتاب درسي و فرصتي که در اختيار دانش آموزان است، با تمرين هاي نگارشي هفتگي متنوعي همراه شده است. از ديگر ويژگي هاي اين مجموعه: کاربردي و مرحله به مرحله بودن تمرين ها و جذاب بودن فعاليت ها وجود مطالب خواندني مورد علاقه ي دانش آموزان و متناسب با محتواي تمرين ها همراه داشتن برگه هاي خود ارزيابي براي دانش آموزان cash advance
غیر فعال
سال هاي بسيار خود نوشتيم بي آن که به ما بگويند چگونه بنويسيم، گويي نياز به طراحي و چگونگي نوشتن وجود نداشت. سال ها نيز گفتيم بنويسيد و نوشتند آن هم بي توجه به نياز چگونه نوشتن ! اين مجموعه در هشت قسمت ( براي هشت ماه تحصيلي ) تهيه شده و در هرما به تناسب برنامه و مفاهيم کتاب درسي و فرصتي که در اختيار دانش آموزان است، با تمرين هاي نگارشي هفتگي متنوعي همراه شده است. از ديگر ويژگي هاي اين مجموعه: کاربردي و مرحله به مرحله بودن تمرين ها و جذاب بودن فعاليت ها وجود مطالب خواندني مورد علاقه ي دانش آموزان و متناسب با محتواي تمرين ها همراه داشتن برگه هاي خود ارزيابي براي دانش آموزان cash advance
غیر فعال
                                اين مجموعه که به شيوه خودآموز تأليف شده است، مي تواند دانش آموزان را در مراحل گوناگون پژوهش گام به گام هدايت و به آن ها کمک کند تا يک تجربه جديد، موفق و لذت بخش از يک فعاليت چژوهشي را بيازمايند.همچنين مثال ها و نمونه هاي آورده شده، عناوين پژوهشي پيشنهادي، کاربرگ ها و نمونه هاي موجود، زبان ساده و ..... که در نگارش اين مجموعه به کار گرفته شده است، ايجاد انگيزه را براي خواندن و استفاده ي لازم از اين مجموعه در طول سالهاي تحصيلي دوره ي راهنمايي براي دانش آموزان فراهم آورده است. ? cash advance
غیر فعال
                                                                               اين مجموعه که به شيوه خودآموز تأليف شده است، مي تواند دانش آموزان را در مراحل گوناگون پژوهش گام به گام هدايت و به آن ها کمک کند تا يک تجربه جديد، موفق و لذت بخش از يک فعاليت چژوهشي را بيازمايند.همچنين مثال ها و نمونه هاي آورده شده، عناوين پژوهشي پيشنهادي، کاربرگ ها و نمونه هاي موجود، زبان ساده و ..... که در نگارش اين مجموعه به کار گرفته شده است، ايجاد انگيزه را براي خواندن و استفاده ي لازم از اين مجموعه در طول سالهاي تحصيلي دوره ي راهنمايي براي دانش آموزان فراهم آورده است. ? cash advance
غیر فعال
                        اين مجموعه که به شيوه خودآموز تأليف شده است، مي تواند دانش آموزان را در مراحل گوناگون پژوهش گام به گام هدايت و به آن ها کمک کند تا يک تجربه جديد، موفق و لذت بخش از يک فعاليت چژوهشي را بيازمايند.همچنين مثال ها و نمونه هاي آورده شده، عناوين پژوهشي پيشنهادي، کاربرگ ها و نمونه هاي موجود، زبان ساده و ..... که در نگارش اين مجموعه به کار گرفته شده است، ايجاد انگيزه را براي خواندن و استفاده ي لازم از اين مجموعه در طول سالهاي تحصيلي دوره ي راهنمايي براي دانش آموزان فراهم آورده است. cash advance
غیر فعال
تأليف اين كتاب كوششي براي استفاده بيشتر از وقت فراگيران در خارج از كلاس درس است.مؤلفان با آگاهي كامل از شيوه‌هاي مختلف زبان آموزي سعي كرده‌اند کتابي را فراهم كنند كه متناسب با اهداف زبان آموزي در دوره راهنمايي تحصيلي باشد و به ايجاد انگيزه كافي براي شركت دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي كلاسي كمك نمايد.بخش نخست اين كتاب‌ تمرين و مروري بر دانسته‌هاي قبلي دانش‌آموزان است و بخش‌هاي ديگر، هر كدام مطالب آموزشي يك درس از كتاب درسي اين پايه را در بر مي‌گيرد.هر بخش از اين كتاب‌ شامل تمرين‌هاي متنوعي در زمينه نكات دستوري، واژگان، املاء، درك مطلب، مكالمه و تلفظ مي‌باشد.بعد از هر بخش يك آزمون با عنوان (Test yourself) گنجانده شده است كه دانش‌آموزان با انجام دادن آن خود را امتحان مي‌كنند و آمادگي خود را براي ورود به بخش بعدي مي‌سنجند.نمونه سؤالات اين كتاب‌ به ويژه در بخش‌هاي مربوط به آزمون‌هاي نوبتي و پاياني بر اساس بارم بندي جديد امتحانات و مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي است. cash advance
غیر فعال
تأليف اين كتاب كوششي براي استفاده بيشتر از وقت فراگيران در خارج از كلاس درس است.مؤلفان با آگاهي كامل از شيوه‌هاي مختلف زبان آموزي سعي كرده‌اند کتابي را فراهم كنند كه متناسب با اهداف زبان آموزي در دوره راهنمايي تحصيلي باشد و به ايجاد انگيزه كافي براي شركت دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي كلاسي كمك نمايد.بخش نخست اين كتاب‌ تمرين و مروري بر دانسته‌هاي قبلي دانش‌آموزان است و بخش‌هاي ديگر، هر كدام مطالب آموزشي يك درس از كتاب درسي اين پايه را در بر مي‌گيرد.هر بخش از اين كتاب‌ شامل تمرين‌هاي متنوعي در زمينه نكات دستوري، واژگان، املاء، درك مطلب، مكالمه و تلفظ مي‌باشد. بعد از هر بخش يك آزمون با عنوان (Test yourself) گنجانده شده است كه دانش‌آموزان با انجام دادن آن خود را امتحان مي‌كنند و آمادگي خود را براي ورود به بخش بعدي مي‌سنجند. نمونه سؤالات اين كتاب‌ به ويژه در بخش‌هاي مربوط به آزمون‌هاي نوبتي و پاياني بر اساس بارم بندي جديد امتحانات و مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي است. cash advance
غیر فعال
هدف از تأليف اين کتاب دقت و موفقيت در انجام تمرينات و فراهم کردن فرصتي براي صرفه جويي در وقت دانش‌آموزان است.اين کتاب شامل تمرين‌هاي كتاب‌ درسي عربي دوره راهنمايي است و علاوه بر آن راهنمايي‌هاي مفيدي را براي انجام هر تمرين در بر دارد. تمرين‌هاي تكميلي اين كتاب‌ علاوه بر فهم دقيق و عميق در موضوع درس، توانايي‌هاي متعددي را در دانش‌آموزان ايجاد مي‌كند و در نهايت لذت يادگيري را فراهم مي‌آورد. cash advance
غیر فعال
تأليف اين كتاب كوششي براي استفاده بيشتر از وقت فراگيران در خارج از كلاس درس است.مؤلفان با آگاهي كامل از شيوه‌هاي مختلف زبان آموزي سعي كرده‌اند کتابي را فراهم كنند كه متناسب با اهداف زبان آموزي در دوره راهنمايي تحصيلي باشد و به ايجاد انگيزه كافي براي شركت دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي كلاسي كمك نمايد.بخش نخست اين كتاب‌ تمرين و مروري بر دانسته‌هاي قبلي دانش‌آموزان است و بخش‌هاي ديگر، هر كدام مطالب آموزشي يك درس از كتاب درسي اين پايه را در بر مي‌گيرد.هر بخش از اين كتاب‌ شامل تمرين‌هاي متنوعي در زمينه نكات دستوري، واژگان، املاء، درك مطلب، مكالمه و تلفظ مي‌باشد. بعد از هر بخش يك آزمون با عنوان (Test yourself) گنجانده شده است كه دانش‌آموزان با انجام دادن آن خود را امتحان مي‌كنند و آمادگي خود را براي ورود به بخش بعدي مي‌سنجند. نمونه سؤالات اين كتاب‌ به ويژه در بخش‌هاي مربوط به آزمون‌هاي نوبتي و پاياني بر اساس بارم بندي جديد امتحانات و مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي است. cash advance
غیر فعال
هدف از تأليف اين کتاب‌  دقت و موفقيت در انجام تمرينات و فراهم کردن فرصتي براي صرفه جويي در وقت دانش‌آموزان است.اين کتاب شامل تمرين‌هاي كتاب‌ درسي عربي دوره راهنمايي است و علاوه بر آن راهنمايي‌هاي مفيدي را براي انجام هر تمرين در بر دارد. تمرين‌هاي تكميلي اين كتاب‌ علاوه بر فهم دقيق و عميق در موضوع درس، توانايي‌هاي متعددي را در دانش‌آموزان ايجاد مي‌كند و در نهايت لذت يادگيري را فراهم مي‌آورد. cash advance
غیر فعال
يكي از مهم‌ترين اهداف آزمون‌هاي اين كتاب‌، بازيابي و يادگيري عميق‌تر مطالب كتاب‌ درسي عربي دوره‌ي راهنمايي است. دانش‌آموزاني كه ازطريق پاسخ‌گويي به سؤالات اين کتاب در آزمون‌هاي درسي شركت مي‌كنند علاوه بر اين كه آموخته‌هاي خود را مرور مي‌كنند و به دانسته‌هاي بالاتري دست مي‌يابند، ميزان آموخته‌هاي خود را نيز مي‌سنجند. cash advance
غیر فعال
يكي از مهم‌ترين اهداف آزمون‌هاي اين كتاب‌، بازيابي و يادگيري عميق‌تر مطالب كتاب‌ درسي عربي دوره‌ي راهنمايي است. دانش‌آموزاني كه ازطريق پاسخ‌گويي به سؤالات اين کتاب در آزمون‌هاي درسي شركت مي‌كنند علاوه بر اين كه آموخته‌هاي خود را مرور مي‌كنند و به دانسته‌هاي بالاتري دست مي‌يابند، ميزان آموخته‌هاي خود را نيز مي‌سنجند. cash advance
غیر فعال

قیمت اصلی :1,500 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :1,500 تومان
تعداد خرید انجام شده : 122

يكي از مهم‌ترين اهداف آزمون‌هاي اين كتاب‌، بازيابي و يادگيري عميق‌تر مطالب كتاب‌ درسي عربي دوره‌ي راهنمايي است. دانش‌آموزاني كه ازطريق پاسخ‌گويي به سؤالات اين کتاب  در آزمون‌هاي درسي شركت مي‌كنند علاوه بر اين كه آموخته‌هاي خود را مرور مي‌كنند و به دانسته‌هاي بالاتري دست مي‌يابند، ميزان آموخته‌هاي خود را نيز مي‌سنجند. cash advance
1,500 تومان
اين کتاب‌ شامل سؤال‌هايي است که از نظر علمي و روايي اعتبار از درجه بالايي برخوردار است و به نسبت حجم و محتواي مباحث مختلف کتاب درسي براساس جدول هدف و محتوا و با توجه به هدف‌هاي علمي ارزشيابي، تهيه و تدوين شده است.در طراحي سؤال‌ها به اين نکات توجه شده است: - انطباق سؤال‌ها با هدف‌هاي مهم يادگيري - تناسب ميان سوال‌ها با حجم و اهميت مطالب هر گفتار - توجه به سطح يادگيري - توجه به سطح دشواري سؤال‌ها cash advance
غیر فعال
اين کتاب‌ شامل سؤال‌هايي است که از نظر علمي و روايي اعتبار از درجه بالايي برخوردار است و به نسبت حجم و محتواي مباحث مختلف کتاب درسي براساس جدول هدف و محتوا و با توجه به هدف‌هاي علمي ارزشيابي، تهيه و تدوين شده است.در طراحي سؤال‌ها به اين نکات توجه شده است: - انطباق سؤال‌ها با هدف‌هاي مهم يادگيري - تناسب ميان سوال‌ها با حجم و اهميت مطالب هر گفتار - توجه به سطح يادگيري - توجه به سطح دشواري سؤال‌ها cash advance
غیر فعال
اين کتاب‌ شامل سؤال‌هايي است که از نظر علمي و روايي اعتبار از درجه بالايي برخوردار است و به نسبت حجم و محتواي مباحث مختلف کتاب درسي براساس جدول هدف و محتوا و با توجه به هدف‌هاي علمي ارزشيابي، تهيه و تدوين شده است.در طراحي سؤال‌ها به اين نکات توجه شده است: - انطباق سؤال‌ها با هدف‌هاي مهم يادگيري - تناسب ميان سوال‌ها با حجم و اهميت مطالب هر گفتار - توجه به سطح يادگيري - توجه به سطح دشواري سؤال‌ها cash advance
غیر فعال
مؤلفان اين كتاب سعي بر آن داشته‌اند كه در عين دقت نظر كافي بر مفاهيم كتاب درسي رياضي سال سوم راهنمايي با نگاهي جامع به طراحي سؤالات المپيادي و نيز آزمون‌هاي پيشرفته موجود، زمينه‌ي مناسبي را براي مطالعه و تفكر دانش‌آموزان داوطلب ورود به دبيرستان‌هاي ممتاز فراهم آورند.اين كتاب در 3 بخش تشكيل شده است: بخش اول: يادآوري مفاهيم كليدي و موردنياز پايه‌هاي اول و دوم راهنمايي بخش دوم: آموزش نكات المپيادي پايه سوم راهنمايي باتوجه به سطح دشواري سؤالات بخش سوم: راهنماي پاسخ به سؤالات مؤلفان اين كتاب كه از طراحان سؤالات المپيادي هستند، استفاده از اين كتاب را توصيه مي‌كنند. cash advance
غیر فعال
تسهيل در ايجاد توانايي‌ها دانش‌آموزان هدف تأليف اين كتاب است و دبيران را قادر مي‌سازد كه بر اساس شيوه‌هاي ارزشيابي و مطابق با اصول و معيارهاي لازم آزمون‌هاي خود را انجام دهند. هم‌چنين سؤالات اين كتاب با توجه به هدف‌هاي آموزشي و در سطوح مختلف تهيه شده است و با اطمينان موفقيت دانش‌آموزان را پيش‌بيني مي‌كند.در بخش سؤالات و مفاهيم تكميلي كه مختص دانش‌آموزان سرآمد مي‌باشد، موضوعات تكميلي هر فصل شرح داده شده و براي هر موضوع مثال‌هاي متنوعي آورده شده است.در پايان هر بخش يك آزمون مرحله اي نيز شامل تعدادي سؤال از انواع مختلف با سطح يادگيري و زمان و بارم بندي تهيه شده كه براي كسب اطمينان نسبت به يادگيري محتواي مربوط مي‌تواند مورد استفاده معلمان قرار گيرد.كتاب‌ «راهنماي پاسخ به سؤالات »، راهنمايي‌هاي لازم را براي دست‌يابي به شيوه پاسخ‌گويي در اختيار علاقه‌مندان به اين مجموعه قرار مي‌دهد. cash advance
غیر فعال
                               سؤالات برگزيده سومين مطالعه بين المللي علوم و رياضي(TIMSS) و آزمون توانايي‌هاي پايه (ABC) و سؤالات ديگري با الگوي اين آزمون‌ها در اين مجموعه طراحي و تدوين شده است، اين سؤالات براساس محتواي کتاب‌هاي درسي علوم و رياضي انتخاب شده كه به دانش‌آموزان در يادگيري بهتر مطالب کتاب‌هاي درسي در سطحي بالاتر کمک مي‌کند. اين مجموعه داراي يک جلد راهنماي معلم با عنوان «پرسش‌هاي هدفدار» مي‌باشد که نحوه طبقه بندي سؤالات و چگونگي دست‌يابي به پاسخ آن‌ها را آموزش مي‌دهد. استفاده از اين مجموعه را به دانش‌آموزان ساعي و آنهايي كه مايلند بيشتر از سطح كلاس تلاش نمايند، توصيه مي‌نماييم. cash advance
غیر فعال
تسهيل در ايجاد توانايي‌ها دانش‌آموزان هدف تأليف اين كتاب است و دبيران را قادر مي‌سازد كه بر اساس شيوه‌هاي ارزشيابي و مطابق با اصول و معيارهاي لازم آزمون‌هاي خود را انجام دهند. هم‌چنين سؤالات اين كتاب با توجه به هدف‌هاي آموزشي و در سطوح مختلف تهيه شده است و با اطمينان موفقيت دانش‌آموزان را پيش‌بيني مي‌كند.در بخش سؤالات و مفاهيم تكميلي كه مختص دانش‌آموزان سرآمد مي‌باشد، موضوعات تكميلي هر فصل شرح داده شده و براي هر موضوع مثال‌هاي متنوعي آورده شده است.در پايان هر بخش يك آزمون مرحله اي نيز شامل تعدادي سؤال از انواع مختلف با سطح يادگيري و زمان و بارم بندي تهيه شده كه براي كسب اطمينان نسبت به يادگيري محتواي مربوط مي‌تواند مورد استفاده معلمان قرار گيرد.كتاب‌ «راهنماي پاسخ به سؤالات »، راهنمايي‌هاي لازم را براي دست‌يابي به شيوه پاسخ‌گويي در اختيار علاقه‌مندان به اين مجموعه قرار مي‌دهد. cash advance
غیر فعال
تسهيل در ايجاد توانايي‌ها دانش‌آموزان هدف تأليف اين كتاب است و دبيران را قادر مي‌سازد كه بر اساس شيوه‌هاي ارزشيابي و مطابق با اصول و معيارهاي لازم آزمون‌هاي خود را انجام دهند. هم‌چنين سؤالات اين كتاب با توجه به هدف‌هاي آموزشي و در سطوح مختلف تهيه شده است و با اطمينان موفقيت دانش‌آموزان را پيش‌بيني مي‌كند.در بخش سؤالات و مفاهيم تكميلي كه مختص دانش‌آموزان سرآمد مي‌باشد، موضوعات تكميلي هر فصل شرح داده شده و براي هر موضوع مثال‌هاي متنوعي آورده شده است.در پايان هر بخش يك آزمون مرحله اي نيز شامل تعدادي سؤال از انواع مختلف با سطح يادگيري و زمان و بارم بندي تهيه شده كه براي كسب اطمينان نسبت به يادگيري محتواي مربوط مي‌تواند مورد استفاده معلمان قرار گيرد.كتاب‌ «راهنماي پاسخ به سؤالات »، راهنمايي‌هاي لازم را براي دست‌يابي به شيوه پاسخ‌گويي در اختيار علاقه‌مندان به اين مجموعه قرار مي‌دهد. cash advance
غیر فعال
اين کتاب‌ براساس اهداف و سرفصل‌هاي کتاب‌ درسي طراحي شده و شامل مهارت‌هاي علمي و نگرشي درس علوم تجربي دوره راهنمايي است.در ابتداي هربخش مجموعه‌اي از اهداف، دانستني‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌هاي مرتبط براي استفاده معلمان آمده است. در ادامه قسمت‌هاي مروري بر مفاهيم شامل انواع پرسش‌هاي کامل کردني، صحيح و غلط، تشريحي آورده شده است که از نظر علمي اعتبار لازم را دارد و ميزان موفقيت دانش‌آموزان را در حيطه دانش مشخص مي‌کند.«زمان يادگيري» نيز شامل پرسش‌هاي چندگزينه‌اي است كه به منظور افزايش دقت و سرعت فراگيران و آمادگي آنان براي شرکت در آزمون‌هاي مختلف طراحي شده است.کتاب‌ خودآزمون هدفدار علوم در حوزه ارزشيابي و خودارزيابي مي‌تواند يک کتاب مناسب براي دانش‌آموزان باشد. cash advance
غیر فعال

قیمت اصلی :3,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :3,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 655

اين کتاب‌ براساس اهداف و سرفصل‌هاي کتاب‌ درسي طراحي شده و شامل مهارت‌هاي علمي و نگرشي درس علوم تجربي دوره راهنمايي است.در ابتداي هربخش مجموعه‌اي از اهداف، دانستني‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌هاي مرتبط براي استفاده معلمان آمده است. در ادامه قسمت‌هاي مروري بر مفاهيم شامل انواع پرسش‌هاي کامل کردني، صحيح و غلط، تشريحي آورده شده است که از نظر علمي اعتبار لازم را دارد و ميزان موفقيت دانش‌آموزان را در حيطه دانش مشخص مي‌کند. «زمان يادگيري» نيز شامل پرسش‌هاي چند گزينه‌اي است كه به منظور افزايش دقت و سرعت فراگيران و آمادگي آنان براي شرکت در آزمون‌هاي مختلف طراحي شده است.کتاب‌ خودآزمون هدفدار علوم در حوزه ارزشيابي و خودارزيابي مي‌تواند يک کتاب مناسب براي دانش‌آموزان باشد. cash advance
3,000 تومان
سومين مطالعات بين المللي رياضيات (TIMSS) يکي از گسترده ترين پژوهش‌هاي بين المللي است که به وسيله انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) در سالهاي 1995، 1999، 2003، 2007 ميلادي در بسياري از کشورهاي جهان به صورت هماهنگ انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه ضرورت آشنا شدن دانش‌آموزان ايراني را با نحوه اين گونه سؤالات بيان مي‌كرد. در اين كتاب به موازات پرسش هاي اين مطالعات، سؤال‌هاي مشابهي از مباحث كتاب‌ درسي رياضي دوره راهنمايي مطرح شده است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌هاي خود را در سطح بالاتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح بالاتر يادگيري دست يابند. cash advance
غیر فعال
سومين مطالعات بين المللي رياضيات (TIMSS) يکي از گسترده ترين پژوهش‌هاي بين المللي است که به وسيله انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) در سالهاي 1995، 1999، 2003، 2007 ميلادي در بسياري از کشورهاي جهان به صورت هماهنگ انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه ضرورت آشنا شدن دانش‌آموزان ايراني را با نحوه اين گونه سؤالات بيان مي‌كرد. در اين كتاب به موازات پرسش هاي اين مطالعات، سؤال‌هاي مشابهي از مباحث كتاب‌ درسي رياضي دوره راهنمايي مطرح شده است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌هاي خود را در سطح بالاتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح بالاتر يادگيري دست يابند. cash advance
غیر فعال
سومين مطالعات بين المللي رياضيات (TIMSS) يکي از گسترده ترين پژوهش‌هاي بين المللي است که به وسيله انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  (IEA) در سالهاي 1995، 1999، 2003، 2007 ميلادي در بسياري از کشورهاي جهان به صورت هماهنگ انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه ضرورت آشنا شدن دانش‌آموزان ايراني را با نحوه اين گونه سؤالات بيان مي‌كرد. در اين كتاب به موازات پرسش هاي اين مطالعات، سؤال‌هاي مشابهي از مباحث كتاب‌ درسي رياضي دوره راهنمايي مطرح شده است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌هاي خود را در سطح بالاتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح بالاتر يادگيري دست يابند. cash advance
غیر فعال
سومين مطالعات بين المللي علوم (TIMSS) يکي از گسترده ترين پژوهش‌هاي بين المللي است که به وسيله انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) در سالهاي 1995، 1999، 2003، 2007 ميلادي در بسياري از کشورهاي جهان به صورت هماهنگ انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه ضرورت آشنا شدن دانش‌آموزان ايراني را با نحوه اين گونه سؤالات بيان مي‌كرد. در اين كتاب به موازات پرسش هاي اين مطالعات، سؤال‌هاي مشابهي از مباحث كتاب‌ درسي علوم دوره راهنمايي مطرح شده است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌هاي خود را در سطح بالاتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح بالاتر يادگيري دست يابند. cash advance
غیر فعال
سومين مطالعات بين المللي علوم (TIMSS)يکي از گسترده ترين پژوهش‌هاي بين المللي است که به وسيله انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA)در سالهاي 1995، 1999، 2003، 2007 ميلادي در بسياري از کشورهاي جهان به صورت هماهنگ انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه ضرورت آشنا شدن دانش‌آموزان ايراني را با نحوه اين گونه سؤالات بيان مي‌كرد. در  اين  كتاب به موازات پرسش هاي اين مطالعات، سؤال‌هاي مشابهي از مباحث كتاب‌ درسي علوم دوره راهنمايي مطرح شده است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌هاي خود را در سطح بالاتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح بالاتر يادگيري دست يابند. cash advance
غیر فعال
سومين مطالعات بين المللي علوم (TIMSS)يکي از گسترده ترين پژوهش‌هاي بين المللي است که به وسيله انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) در سالهاي 1995، 1999، 2003، 2007 ميلادي در بسياري از کشورهاي جهان به صورت هماهنگ انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه ضرورت آشنا شدن دانش‌آموزان ايراني را با نحوه اين گونه سؤالات بيان مي‌كرد. در اين كتاب به موازات پرسش هاي اين مطالعات، سؤال‌هاي مشابهي از مباحث كتاب‌ درسي علوم دوره راهنمايي مطرح شده است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌هاي خود را در سطح بالاتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح بالاتر يادگيري دست يابند. cash advance
غیر فعال
                                     سؤالات برگزيده سومين مطالعه بين المللي علوم و رياضي(TIMSS) و آزمون توانايي‌هاي پايه (ABC) و سؤالات ديگري با الگوي اين آزمون‌ها در اين مجموعه طراحي و تدوين شده است، اين سؤالات براساس محتواي کتاب‌هاي درسي علوم و رياضي انتخاب شده كه به دانش‌آموزان در يادگيري بهتر مطالب کتاب‌هاي درسي در سطحي بالاتر کمک مي‌کند. اين مجموعه داراي يک جلد راهنماي معلم با عنوان «پرسش‌هاي هدفدار» مي‌باشد که نحوه طبقه بندي سؤالات و چگونگي دست‌يابي به پاسخ آن‌ها را آموزش مي‌دهد. استفاده از اين مجموعه را به دانش‌آموزان ساعي و آنهايي كه مايلند بيشتر از سطح كلاس تلاش نمايند، توصيه مي‌نماييم. cash advance
غیر فعال
                               سؤالات برگزيده سومين مطالعه بين المللي علوم و رياضي(TIMSS) و آزمون توانايي‌هاي پايه (ABC) و سؤالات ديگري با الگوي اين آزمون‌ها در اين مجموعه طراحي و تدوين شده است، اين سؤالات براساس محتواي کتاب‌هاي درسي علوم و رياضي انتخاب شده كه به دانش‌آموزان در يادگيري بهتر مطالب کتاب‌هاي درسي در سطحي بالاتر کمک مي‌کند. اين مجموعه داراي يک جلد راهنماي معلم با عنوان «پرسش‌هاي هدفدار» مي‌باشد که نحوه طبقه بندي سؤالات و چگونگي دست‌يابي به پاسخ آن‌ها را آموزش مي‌دهد. استفاده از اين مجموعه را به دانش‌آموزان ساعي و آنهايي كه مايلند بيشتر از سطح كلاس تلاش نمايند، توصيه مي‌نماييم. cash advance
غیر فعال
صاحب‌نظران تعليم و تربيت عقيده دارند كه از ارزشيابي بايد به عنوان وسيله‌اي براي بهبود بخشيدن به كيفيت ياددهي - يادگيري استفاده كرد. پس دانش‌آموزان بايد در يادگيري دروس خود تحت تأثير نوعي از ارزشيابي قرار گيرند كه آنان را به سوي آموزش‌هاي عمقي و اساسي هدايت كند. اين كتاب در جهت تحقق اين هدف تدوين شده است و به دانش‌آموزان روش درست انديشيدن را در حل مسائل ياد مي‌دهد. سؤالات ستاره‌دار اين كتاب نياز به تعمق بيشتري دارد و مخصوص دانش‌آموزان برتر است.    cash advance
غیر فعال
اين کتاب‌ها براساس اهداف و سرفصل‌هاي کتاب‌هاي درسي طراحي شده و شامل مهارت‌هاي علمي و نگرشي درس علوم تجربي دوره راهنمايي است.در ابتداي هربخش مجموعه‌اي از اهداف، دانستني‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌هاي مرتبط براي استفاده معلمان آمده است.در ادامه قسمت‌هاي مروري بر مفاهيم شامل انواع پرسش‌هاي کامل کردني، صحيح و غلط، تشريحي آورده شده است که از نظر علمي اعتبار لازم را دارد و ميزان موفقيت دانش‌آموزان را در حيطه دانش مشخص مي‌کند.«زمان يادگيري » نيز شامل پرسش‌هاي چندگزينه‌اي است كه به منظور افزايش دقت و سرعت فراگيران و آمادگي آنان براي شرکت در آزمون‌هاي مختلف طراحي شده است.کتاب‌هاي خودآزمون هدفدار علوم در حوزه ارزشيابي و خودارزيابي مي‌تواند يک کتاب مناسب براي دانش‌آموزان باشد. cash advance
غیر فعال

انتشارات شورا از ابتداي سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود. چاپ و انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان به عنوان فعاليت اصلي اين انتشارات در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اولين كتاب هاي انتشار يافته در حوزه پيش از دبستاني براي كودكان و مربيان اين دوره بود. سپس براي انتشار كتاب در حوزه‌هاي علمي و ادبيات كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شد.

عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی