انتخابات اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در دور اول به حد نصاب رسيد و نتايج آن مشخص شد.
7 8 1393    

از مجموع 1025 عضو اتحاديه، 409 نفر در اين انتخابات مشارکت کردند و در نتيجه انتخابات از حد نصاب فراتر رفت و نتايج آن به شرح زير اعلام شد:
1-    محمود آموزگار با 251 راي
2-    محمدرضا توکل صديقي با 226 راي
3-    مسعود پايدار داريان با 196 راي
4-    محمد مهدي فخري زاده با 193 راي
5-    هومان حسن پور با  190 راي    
6-  فتح الله فروغي دهکردي با 181 راي
7- يحيي دهقاني ب ا  171 راي به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره انتخابت شدند.

همچنين مرتضي احمد آخوندي با 168 راي، فرهاد تيمور زاده با 167 راي و زهره حسين زادگان با 157 راي به عنوان سه عضو علي البدل هيئت مديره انتخاب شدند. 

از سوي ديگر سيد عباس حسيني نيک با 213 راي به عنوان بازرس اصلي و مهدي صادقي صادق آبادي با 88 راي به عنوان بازرس علي البدل انتخابات شدند.

بر اساس اين گزارش به زودي و در اولين جلسه اعضاي جديد هيات مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، رئيس ، نواب رئيس، دبير و خزانه دار و دبير اين اتحاديه انتخاب و معرفي خواهند شد


http://mehrnews.com/news/2411039:منبع

0
0


دیدگاهی ارسال نمائید.
       
انتشارات شورا از ابتداي سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود. چاپ و انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان به عنوان فعاليت اصلي اين انتشارات در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اولين كتاب هاي انتشار يافته در حوزه پيش از دبستاني براي كودكان و مربيان اين دوره بود. سپس براي انتشار كتاب در حوزه‌هاي علمي و ادبيات كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شد.

عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی