محتواي آموزشي جديد روي ميز دانش آموزان تغييرات کتاب هاي درسي اعلام شد
6 8 1393    مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي ابتدايي و متوسطه نظري از اعمال تغييرات گسترده در محتواي کتاب هاي درسي سال تحصيلي جاري خبرداد گفت: وزارت آموزش و پرورش با تغيير و تحولات گسترده در کتاب هاي درسي، سال تحصيلي جديد را با دست پر شروع کرد.

محمود اماني تهراني در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در ادامه اجراي برنامه هاي تغيير نظام آموزشي امسال کتاب هاي درسي دو پايه چهارم و هشتم با تغيير روبرو شد.

وي تصريح کرد: در پايه چهارم بيشترين تغييرات را در کتاب رياضي و اجتماعي و سپس در کتاب هاي فارسي و زبان آموزي داشته ايم و در دو کتاب ديني و علوم تجربي نيز به صورت آزمايشي تحولاتي صورت گرفته است.

اماني تهراني با بيان اينکه در پايه هشتم همه کتاب ها جديدالتاليف هستند، اضافه کرد: در اين پايه کتاب هاي ديني و قرآن بازنويسي شده و کتاب هاي عربي، علوم تجربي، رياضي، مطالعات اجتماعي، زبان انگليسي، تفکر و سبک زندگي و کار و فناوري جديدالتاليف است.

مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي ابتدايي و متوسطه نظري توضيح داد: در مجموع 11 کتاب جديد در پايه هشتم داريم و کمترين ميزان تغيير در کتاب قرآن و ديني و بيشترين تغيير در کتاب هاي عربي، مطالعات اجتماعي، رياضي و زبان انگليسي صورت گرفته است.

اماني تهراني ادامه داد: به منظور آشنايي معلمان با کتاب هاي جديدالتاليف و روش هاي تدريس، دوره هاي ضمن خدمت را با حضور مولفان کتاب ها براي آنان برگزار کرديم و تمامي کتاب هاي جديدالتاليف همراه با فيلم ويديويي راهنماي تدريس ارايه شده است.

وي با اشاره به اينکه فيلم هاي ويديويي دروس در پايگاه اينترنتي رشد به نشاني www.roshd.ir براي استفاده معلمان و دانش آموزان بارگذاري شده است، اظهار داشت: ضبط اين فيلم ها به صورت پرسش و پاسخ است تا به راحتي قابليت جستجو براي مخاطبان را داشته باشد.

مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي ابتدايي و متوسطه نظري يادآورشد: همچنين فيلم برخي از دروس در يک نرم افزار جامع تر ارايه شده که در آن کتاب راهنماي معلم و ساير دروس مناسب براي معلمان گنجانده شده است.

اماني تهراني با اشاره به اينکه امسال کتاب هاي آموزشي را ساماندهي کرده ايم، افزود: در اين راستا کتاب هاي کمک آموزشي که صلاحيت آنها مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته به شيوه هاي مختلف براي دسترسي آسان به معلمان و دانش آموزان معرفي شده است.

وي يادآورشد: در اين ارتباط دو جلد کتابنامه رشد ويژه پايه چهارم و هشتم را حاوي عنوان کتاب هاي آموزشي تاييد شده به چاپ رسانده ايم و همچنين در پايان کتاب هاي درسي نيز نام اين کتاب ها آورده شده است.

مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي ابتدايي و متوسطه نظري افزود: همچنين انتشارات مدرسه نيز امسال مسووليت توزيع کتاب هاي کمک آموزشي ناشران مختلف را به عهده گرفته از اين رو دانش آموزان و معلمان مي توانند با استفاده از شماره تلفن درج شده در انتهاي کتاب درسي خود، نسبت به تهيه اين کتاب ها اقدام کنند.

اماني تهراني با بيان اينکه امسال براي اولين بار 90 عنوان از کتاب هاي درسي را همراه با سي دي و فيلم هاي آموزشي در اختيار دانش آموزان قرار داديم، گفت: در تمامي مقاطع ابتدايي، هفتم و هشتم و برخي پايه ها و کتاب هاي درسي متوسطه دوم سي دي به همراه کتاب ارايه شده است.

وي با بيان اينکه امسال براي معلمان دو جلد ويژه نامه رشد در پايه هاي چهارم و هشتم توليد کرده ايم، تصريح کرد: در ويژه نامه پايه هشتم به طور خاص يک الگوي شش قسمتي با شش محور مفيد بودن آموزش و مرتبط کردن با زندگي آموزش، اهميت کار گروهي و يادگيري اجتماعي، يادگيري فعاليت ها، توليد مفهوم به وسيله دانش آموز و ساختار گرايي مفهومي، تاکيد بر فعاليت هاي عملي و فکري، استفاده از تکنيک هاي ارزشيابي مستمر و استفاده از روش هاي جديد براي ارزشيابي پاياني ارايه کرده ايم تا معلمان به اين باور برسند که اين محورها براي همه دروس و پايه ها قابليت اجرا دارد.

http://www.tabnak.ir/fa/news/445408:منبع
1
1


دیدگاهی ارسال نمائید.
       
انتشارات شورا از ابتداي سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود. چاپ و انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان به عنوان فعاليت اصلي اين انتشارات در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اولين كتاب هاي انتشار يافته در حوزه پيش از دبستاني براي كودكان و مربيان اين دوره بود. سپس براي انتشار كتاب در حوزه‌هاي علمي و ادبيات كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شد.

عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی