انتخابات اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران فردا برگزار مي‌شود آنها که آمدند، آنها که نيامدند
4 8 1393    

فردا اهالي نشر شاهد برگزاري دور ديگري از انتخابات اتحاديه «ناشران و کتابفروشان تهران» خواهند بود، انتخاباتي که امسال با حاشيه‌ها و نقدهاي متعددي روبه‌رو شده است.
يکي از مهم‌ترين حاشيه‌هاي برگزاري اين دور انتخابات به اسامي نامزدهاي شرکت‌کننده در آن باز مي‌گردد، فهرستي که به محض انتشار بازتاب‌هاي مختلفي را از سوي اهالي نشر بويژه ناشران به دنبال داشت. اغلب ناشران عمومي تأکيد داشتند چرا نامزدهاي انتخابات اتحاديه «ناشران و کتابفروشان» بيشتر از ميان ناشران آموزشي و کمک آموزشي هستند. آنها اين مسأله را عاملي مي‌دانستند در جهت به حاشيه کشانده شدن ناشران عمومي که براي فعاليت با مشکلات بيشتري در مقايسه با ناشران کتاب‌هاي آموزشي و کمک آموزشي روبه‌رو هستند.

کمک آموزشي‌ها که نمي‌دانند مميزي چيست!
محمد علي جعفريه، مدير مسئول «انتشارات ثالث» در پاسخ به اين سؤال که وي غلبه ناشران مذکور در انتخابات اتحاديه ناشران و کتابفروشان به ناشران عمومي را نوعي آسيب مي‌داند يا نه، گفت: «بيشتر از 95 درصد کانديداهاي انتخابات اتحاديه، ناشران آموزشي و کمک آموزشي هستند، البته اين غلبه به شرکت نکردن ناشران عمومي در انتخابات مذکور باز مي‌گردد.» جعفريه با اشاره به اينکه امسال ناشران عمومي علاقه‌اي به شرکت در اين انتخابات نداشتند، تأکيد کرد: «به عقيده من دليل کنار ماندن ناشران عمومي از انتخابات اين دوره به اتفاقي باز مي‌گردد که دوره گذشته رخ داد؛ ضربه‌اي که برخي از ناشران در دوره قبل خوردند منجر به دلسرد شدن آنان در انتخابات جاري شد.» وي دليل دلسرد شدن ناشران عمومي از حضور در انتخابات فعلي را در نتيجه رد صلاحيت‌هايي مي‌داند که در انتخابات قبل اتفاق افتاد. جعفريه افزود: «به طور قطع اگر مديريت اتحاديه به دست ناشران آموزشي و کمک آموزشي بيفتد؛ آسيب‌هايي متوجه نشر عمومي خواهد شد. آسيب‌هايي که از جمله آنها مي‌توان به بحث مميزي اشاره کرد.» جعفريه معتقد است ناشران کمک آموزشي و آموزشي به سبب نوع فعاليت خود کاري با مميزي ندارند، البته اين تنها گفته جعفريه نيست؛ ديگر ناشران منتقد نيز چنين عقيده‌اي دارند. به گفته جعفريه ناشراني که حتي نمي‌دانند مميزي چيست چگونه مي‌توانند از ناشران عمومي در اين زمينه دفاع کنند؟!
عمومي و آموزشي ندارد! همه دغدغه نشر داريم
يحيي دهقاني، مدير مسئول انتشارات «مبتکران» از مؤسسات فعال در حوزه کتاب‌هاي آموزشي نيز درباره شرکت نکردن ناشران عمومي در انتخابات گفت: «سؤالي که من از دوستان ناراضي دارم اين است که چه کسي به آنان گفت عقب بنشينيد و کانديدا نشوند؟ اصلاً مگر ناشران آموزشي به زور کانديدا شدند که حالا اين حرف‌ها را مي‌زنيد؟ وارد گود شدن مشکلاتي دارد وگرنه شرايط فعلي اتحاديه چندان خوب نيست. نمي‌دانم ناشران عمومي در اين سال‌ها چه کرده‌اند که ما نکرده‌ايم!» مدير مسئول انتشارات مبتکران تأکيد کرد: «ظاهراً دوستان مشکلات را ديده‌اند و حاضر به کانديدا شدن نشده‌اند. آن وقت از اين مي‌گويند که چرا تعداد آموزشي‌ها بيشتر است. از اين گذشته مگر فردي که انتخاب مي‌شود تنها بايد به مشکلات حوزه خود توجه داشته باشد؟ من و برخي از دوستان نشر آموزشي از سال‌ها قبل در تمام تشکل‌ها حضور داشته‌ايم و در حد توانمان نيز براي نشر عمومي و هم براي نشر آموزشي تلاش کرده‌ايم.»
مهم توانايي کانديداهاست
عليرضا رئيس دانايي، مدير مسئول «انتشارات نگاه» نيز با تحليل چرايي حضور نداشتن ناشران عمومي در اين انتخابات گفت: «اين که فهرست ناشران کانديدا شده غلبه ناشران آموزشي و کمک آموزشي را نشان مي‌دهد به دليل حاضر نشدن ناشران عمومي در اين انتخابات فعلي است طبيعي است زماني که عرصه از سوي آنان خالي شود؛ ميدان به دست گروه مقابل بيفتد.» رئيس دانايي معتقد است که بايد بررسي شود چرا ناشران عمومي در دوره فعلي تمايلي به حضور نداشته‌اند. مسأله‌اي که خود جاي سؤال بسياري دارد! او تصريح کرد: «در نهايت نبايد اينقدر فکر اين باشيم که ناشران کمک آموزشي و آموزشي کرسي را به دست گرفته‌اند يا عمومي‌ها! مگر نه اين است که هر ناشري که کانديداي اين انتخابات مي‌شود بايد دغدغه تمام اهالي نشر را در همه حوزه‌ها داشته باشد.» مدير مسئول نشر نگاه گفت: «اگر ناشران با اين تفکر کانديدا و انتخاب شوند مشکل چنداني رخ نمي‌دهد. کانديداها بايد توانايي و تجربه کافي را داشته باشند. متأسفانه اتحاديه از زمان تأسيس، بسياري از حقوق خود را از دست داده است، حقوقي که بخش اعظمي از آن به دولت منتقل شده است.»
به گفته عليرضا رئيس‌دانايي، درصورتي که کانديداهاي اين دوره از صلاحيت لازم برخوردار نباشند هيچ فرقي ندارد که انتخاب شدگان از ميان ناشران آموزشي و کمک آموزشي باشند يا ناشران عمومي! اگر ناشري انتخاب شود که تنها دغدغه‌هاي شخصي داشته باشد هيچ گاه به دنبال حل مشکلات اهالي نشر نخواهد رفت، در غير اين صورت اگر قرار به ادامه فعاليت اتحاديه به شکل فعلي باشد هيچ فرقي براي اهالي نشر نخواهد داشت که چه افرادي سکان آن را به دست خواهند گرفت. حالا بايد منتظر ماند و ديد که سرنوشت يکي از مهم‌ترين تشکل‌هاي خودگردان نشر به کجا مي‌انجامد

http://www.iran-newspaper.com/?nid=5777&pid=24&type=0#photoalbum:منبع
0
0


دیدگاهی ارسال نمائید.
       
انتشارات شورا از ابتداي سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود. چاپ و انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان به عنوان فعاليت اصلي اين انتشارات در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اولين كتاب هاي انتشار يافته در حوزه پيش از دبستاني براي كودكان و مربيان اين دوره بود. سپس براي انتشار كتاب در حوزه‌هاي علمي و ادبيات كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شد.

عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی