حسن‌پور: قانون شدن پاسخگويي به هر مطالبه بدون توجه به تغيير دولت‌ها/گفتن از اهداف زيبا مشکل نيست
12 7 1393    

هومان حسن‌پور مدير انتشارات آريابان و يکي از نامزدهاي انتخابات هيئت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌هاي خود در صورت پيروزي در اين انتخابات گفت: گوشي که زمزمه‌ها را بشنود، فريادها را نخواهد شنيد. انسجام صنفي شعار نيست و تنها با به رسميت شناختن و سعي در پاسخگويي مطالبات صنفي خرد و کلان تمام گروه‌ها و رسته‌هاي صنف قابل تحقق است. قبل از اين‌که به عنوان يک کانديدا در مورد برنامه‌هاي خود صحبت کنم، ترجيح مي‌دهم، از تمام همکاراني که به واسطه عضويت در اتحاديه ناشران و کتابفروشان از امتياز رأي دادن برخوردارند، درخواست کنم که در پاي صندوق رأي حاضر شوند و به دلايلي که خواهم گفت، به سهم خود در شکل‌دهي رويدادهاي صنفي مربوط به خود ايفاي نقش کنند و در ادامه، در مورد ساختار هيئت مديره و عوامل تضمين کننده ميزان تأثير‌گذاري و تأثير‌پذيري‌اش نظراتم را به اختصار بيان خواهم نمود.

وي افزود: هيئت مديره يک اتحاديه صنفي آن‌هم، اتحاديه صنفي که ساختار اعضايش به لحاظ تأثير مستقيم در فرهنگ‌سازي جامعه بسيار قابل توجه است، از عوامل بسياري تأثير مي‌گيرد. که مي‌توان آن را به 2 قسمت عمده عوامل درون صنفي، و عوامل برون صنفي تشريح کرد.

مدير انتشارات آريابان با اشاره به عوامل درون صنفي گفت: عوامل درون صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه، کليه فعالان صنف که عضو اتحاديه نيستند، تشکل‌ها و انجمن‌هاي تخصصي که به شکل تخصصي مطالبات گروهي از اعضاي صنف را نمايندگي مي‌کنند را شامل مي‌شود. در اين‌جا ذکر اين نکته ضروري به نظر مي‌رسد که اين تقسيم‌بندي‌هاي درون صنفي در بسياري از موارد از خط کشي مشخص تبعيت نمي‌کنند؛ به عنوان مثال مي‌توان به همکاراني اشاره کرد که هم جزو اتحاديه هستند و هم عضو تشکل‌ها و انجمن‌هاي تخصصي و يا عزيزاني ديگر جز اتحاديه نيستند ولي جزو انجمن‌ها و تشکل‌هاي تخصصي قرار دارند.

به نظر مي‌رسد هيئت مديره‌اي مي‌تواند اتحاديه قوي و منسجم را ايجاد و رهبري نمايد که:

الف) فضايي ايجاد کند که مطالبات تمام گروه‌ها و زير گروه‌هاي اعضاي اتحاديه و همچنين بدنه صنف شنيده شود. هيچ زمزمه‌اي را نبايد نشنيده گرفت. اين مهم از طريق تقويت و تعدد کارگروه‌ها تخصصي ميسر خواهد بود.

ب) کارگروه‌هاي تحصصي با مشارکت اعضاي موثر همين گروه‌ها و زير‌گروه‌ها امکان پاسخگويي مطالبات استخراج شده را از لحاظ قوانين کشور بررسي نموده در صورتي‌که خلاءها قانوني وجود داشته باشد پيشنهاد مي‌دهد، و کارگروه‌هاي تخصصي علاوه بر مداقه بر اصل مطالبه و همچنين پيشنهادات راه‌گشا را با منافع کل صنف مطابقت دهد و از عدم هماهنگي آن اطمينان يابد و از اين جا هيئت مديره است که علاوه بر نقش‌آفريني تا آن مقطع نقش‌آفريني پررنگ‌تري پيدا خواهد کرد و تا حد توان در بازستاني آن مطالبات اقدام نمايد، طرح‌ها و لوايحي براي محقق شدن مطالبات تنظيم نمايد و موانع قانوني پيوستن فعالان صنفي اين گروه‌ها و زير گروه‌ها که عضو اتحاديه نيستند را براي پيوستن به اتحاديه مرتفع سازد و در نهايت حتي اگر نتوانست تمامي مطالبات را پاسخگو باشد حداقل بتواند از آن‌ها حمايت کند.

پ) مراحل (الف) و (ب) را براي مطالبات تمامي ارکان صنف و فارغ از دسته‌بندي‌هاي متداول و همچنين قوي و يا ضعيف بودن اعضاي مورد نظر از مالي به انجام برساند.

ج) اگر هيئت مديره بتواند مراحل بالا را با موفقيت و سلامت بگذراند اتحاديه‌اي را تشکيل مي‌دهد که جذابيت‌هاي ويژه‌اي دارد بنابراين مي‌تواند به راحتي فعالاني را که جزو اتحاديه نيستند، جذب کرده و همچنين اعضاي فعلي را فعال ساخته و از يک پتانسيل بالاي تجربي و علمي و عملي استفاده به سزا کند.

حسن‌پور در بخش بعدي سخنانش با تعريف عوامل برون صنفي گفت: هيئت مديره يک اتحاديه براي تحقق مطالبات صنفي‌اش نياز به ارتباطات گسترده با سازمان فرادستي و فرودستي و نهادهاي دولتي و حاکميتي دارد. اگر قرار است مطالبه‌اي پس از بررسي دقيق به شکل قانون درآيد، هم بايد نظر دولت را جلب کند، هم نظر مجلس شوراي اسلامي را. اگر قرار است سوء تفاهمي بر طرف شود و مشکلي که براي عضو يا اعضاي اتحاديه از نظر حقوقي پيش آمده باشد، مرتفع شود نياز به ارتباط موثر با قوه قضائيه ضروري به نظر مي‌رسد.

نامزد انتخابات هيئت مديره اتحاديه ناشران همچنين گفت: همان‌طور که مشاهده مي‌شود هيئت مديره بايد همزمان که خاصيت ارتباط گيري و حمايت از تک‌تک اعضاء را حفظ مي‌کند؛ مطالبات‌شان را پردازش کرده به گفتمان تعاملي تبديل کرده و با نهادهاي حاکميتي در مورد آن‌ها مذاکرات داشته باشد و همکاري آن‌ها را براي مرتفع کردن آن جلب کند. بي‌ترديد تنها عاملي که تأثيرگذاري هر 2 عامل را تضمين مي‌کند، انسجام است. مسلماً يک نهاد حاکميتي زماني که مطالبه‌اي روبه‌رو مي‌شود که توسط يک هيئت مديره، که اکثريت قابل توجه صنف را نمايندگي مي‌کند، روبه‌رو مي‌شود، به نحوه برخورد و تأثيرگذاري تصميماتش توجه بيشتري مي‌کند. ضمن اين‌که براي يک نهاد حاکميتي پاسخگويي به مطالبات صنفي هيئت مديره‌اي که تمامي قسمت‌هاي بدنه خود را ديده؛ بسيار موثر تلقي شده و در اولويت قرار مي‌گيرد.

اين مدير نشر ادامه داد: توضيحات فوق‌الذکر را قبل از ارائه برنامه‌هايم مطرح کرد چون معتقدم برنامه هر چقدر هم که مفيد باشد، اگر ميزان قابل توجهي از عوامل درون‌صنفي و برون‌صنفي را لحاظ نکرده باشد، در عرصه عملياتي شدن موثر و اجرايي نخواهد بود. سخن راندن از اهداف زيبا و جا دادن آن‌ها در قالب برنامه حداقل براي کسي که سال‌ها در سطوح و حوزه‌هاي مختلف اين صنف فعاليت داشته، کار چندان مشکلي نيست. اما من ترجيح مي‌دهم  نکته‌اي را روشن کنم و آن نکته هم اين‌است که اگر برنامه‌اي، تمامي مطالبات ريز و درشت دست‌اندرکاران حوزه نشر و توزيع و کتابفروشي را به شکل کامل، بدون هيچ فيلتر و پيش‌فرض ذهني نديده باشد، نمي‌تواند انسجام صنف را بيافريند و اين معضل در ميزان تعامل با عوامل بيروني و نهادهاي حاکميتي تأثير مستقيم دارد. زيرا بديهي است که آن نهادها اتحاديه را مطالبه‌گر بخش از بدنه صنف تلقي خواهد کرد. در نتيجه به ناچار متناسب با گستره فراگيري آن با او تعامل کند زيرا احتمال آن را مي‌دهد مطالبات ديگري وجود داشته باشد که از مسيرهاي ديگر طرح  خواهد شد.

وي گفت: نکته مهم ديگر آن‌که در انتخاباتي که قرار است 7 نفر به عنوان هيئت مديره انتخاب شوند، پيروزي برنامه‌ها در تطابق برنامه‌هاي افراد هيئت مديره با هم و التزام قلبي به اين تطابق در مورد رويکرد هيئت مديره و موفقيت در در برقراري توازن بين 2 عامل درون صنفي و برون صنفي خواهد بود. براي همين به نظر مي‌رسد که بهتر بود به جاي درخواست برنامه از کانديدهاي محترم يا حداقل همزمان با آن نگرش و تفکر آنها را جويا مي‌شديم. زيرا نگرش، تفکر يک کانديدا، خود به خود گوياي برنامه‌هاي ذهني و اجرايي او هستند که شايد مطرح نشود، ولي در عمل خواستار اجراي آن است. شايد بعضي از دوستان که از نزديک با من آشنايي ندارند، من را متهم کنند که اصولاً برنامه‌اي ندارم و اين آسمان و ريسمان را بافتم که اين نقض را بپوشانم.

مولف کتاب «پرسش‌هاي کليدي مباني جامعه شناسي» افزود: من نيز مثل همه برنامه‌اي مشخص دارم و توضيحاتي که دادم براي اين بود که طرح برنامه‌هايم را از مرحله شعار به عملياتي شدن نزديک کنم. و به تمام آناني که به من رأي نمي‌دهند و يا راي مي‌دهند بگويم که اهدافي که من و شما در ذهن داريم بايد از مسيرهاي بسيار پيچيده‌اي عبور کند تا به مرحله تحقق برسد. بنابراين موفقيت من و شما هر دو تابع سلامت و رعايت قواعد و گذار شرافتمندانه از  تمامي مراحل فوق الذکر است. بنابراين اگر روزي انتخاب شدم با اينکه بر تمامي اصول فوق الذکر پافشاري خواهم کرد بدون کسب حمايت اکثريت صنف نمي‌توانم اجرايي شدن آن‌ها را تضمين کنم.

حسن‌پور درباره برنامه‌هاي مورد پيگيري خود در صورت پيروزي در اين انتخابات گفت: به هر شکل، اگر از سد مقبوليت اعضاي محترم صنف گذشتم برنامه‌هاي زير را پيگيري خواهم کرد:

بديهي است مطالباتي به شکل مسلم و مشهود وجود دارند مانند مسائل مانند شکل‌دهي و تقيد مميزي و خارج کردن آن از شکل سليقه‌اي، معافيت‌هاي مالياتي قطعي هر 3 حوزه نشرو توزيع و کتابفروشي، نگاه مديريت شهري به مقوله کتاب و کتابفروشي به شکل کل و جزء، فراهم کردن مقدمات قانوني براي عضويت تمامي گروه‌ها، عضويت نماينده‌هاي اتحاديه در هر کميسيوني که در نهادهاي حاکميتي تشکيل مي‌شود و بر مقوله کتاب موثر است، گسترش کتابخواني و تبليغ کتاب با به کارگيري از پتانسيل‌هاي خصوصي همچنين بودجه‌هاي فرهنگي که در اختيار دولت قرار دارد استفاده از بازارهاي فارسي زبان کشورهاي منطقه براي صادرات کتاب و تقويت بنيه مالي ناشران و ... که به نظر مي‌رسد براي رسيدن به آن‌ها بايد از مسيري گذشت که اين مسائل در آن‌ها رعايت شود:

1- بررسي کامل نقطه‌اي که اتحاديه در شرايط فعلي در آن قرار دارد از تمامي جهات و استخراج داشته‌ها براي پرهيز از دوباره کاري تقويت و تحکيم کميسيون‌ها و ايجاد کارگروه‌هاي بيشتر براي فراهم کردن زمينه مشارکت  فراگير بدنه صنف.

2- بررسي کامل مشکلات 3 حوزه نشر، توزيع و کتابفروش و زير گروه‌هاي آن‌ها به کمک خبرگان هر گروه و دسته و به کارگيري همين دوستان در مرحله استخراج مطالبات؛ بررسي و تطابق با منافع کلان صنف، رفع مشکلات قانوني و اجرا. به نظرم اتحاديه‌اي زنده است که تمامي اعضاء فعال در آن آمد و شد داشته باشند؛ همراه باشند، مطالبه کنند و همکار شوند.

3- اهتمام جدي بر قانون شدن پاسخگويي به هر مطالبه، به شکلي که بدنه صنف از اجرايي شدن آن‌ها در دولت‌هاي مختلف (بخشي از حاکميت که مجري است و هر 4 سال يکبار تغيير مي‌کند) اطمينان کامل داشته باشند. من قانوني شدن هر اصلي که مطالبه‌اي از هم صنفان را پاسخگوست، هر چند از فرايند پيچيده‌تري برخوردار باشد را بر برقراري موافقت‌نامه‌هاي مقطعي با يک نهاد حاکميتي ترجيح مي‌دهم. هرچند پيگيري همزمان آن را نيز در دستور کار خود قرار داده‌ام.

4- جذب حداکثر افرادي که هر 3 حوزه ياد شده فعال‌اند ولي تا به حال عضو اتحاديه نشده‌اند مشروط به اين‌که قبل از آن موانع قانوني حفاظت از آن‌ها را به کمک خودشان استخراج و پيگيري و عملياتي شود.

5- شفافيت در اطلاع‌رساني هيئت مديره؛ متضمن انسجام صنف است زماني که اعضا از تمامي جلسات و پيگيري‌هايي که هيئت مديره در حالي انجام آن است در نشريه و سايت خبردار باشند علاوه بر اين‌که نقاط ضعف و قدرت را مي‌بينند و پيشنهادات و انتقادات لازم را ارائه مي‌دهند. عملاً با همکاري و تشريک مساعي قدرت اتحاديه را به شکل روزافزون بيشتر خواهند نمود.

6- تدوين و تهيه اصول بنياديني که به کمک اعضاي کار گروه‌ها و کمسيون‌ها انجام و به تأئيد هيئت مديره رسيده سپس براي تمامي صنف به رأي گذاشته شود تا تمامي هيئت مديره‌هاي آتي و همچنين کانديدهاي محترمي که خواهند آمد با تطابق تواناي خود در رسيدن به اهداف کلي  مورد انتظار وارد ميدان شوند.

7- ايجاد زمينه مساعد در آغاز سال آخر هيئت مديره براي مشارکت فعال اعضاي صنف چه از بُعد کانديداتوري چه در بُعد برگزاري؛ انتخاباتي شورانگيز که با شعور درآميخته شود و هيئت مديره پديد بيايد که  تضمين کند که اکثريت صنف با همراهي و همدلي با آن سرنوشت بهتري را براي آينده رقم بزنند. فراموش نکنيم که اعضاء با عدم مشارکت مناسب در فعاليت‌ها و انتخابات، فرياد مي‌کشند، پس بايد زمزمه هايشان را بشنويم تا به اين معضل دچار نشويم.

مديريت انتشارات آريابان، عضويت در تعاوني توزيع‌کنندگان کتاب و نائب رئيسي و 3 سال رياست هيئت مديره آن، ارائه مقالات صنفي و جامعه شناسي به نشريات و همچنين مجله صنعت نشر، تدريس در کمسيون آموزش اتحاديه ناشران و تاليف دو کتاب حکومت مردم (آغاز دموکراسي از خود و خانواده) و پرسش‌هاي کليدي مباني جامعه شناسي از جمله موارد موجود در کارنامه کاري حسن‌پور در حوزه نشر هستند.


 
http://mehrnews.com/detail/News/2383015 :منبع
0
0


دیدگاهی ارسال نمائید.
       

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است


عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی